Mensen ondervinden vaak dat het leven, relaties en seksualiteit niet vanzelf gaan. Ze hebben vragen, maken zich zorgen, hebben twijfels of problemen. Soms voelt men schaamte of heeft men het gevoel vast te zitten. Erover praten kan moeilijk zijn, toch kan het een hele opluchting zijn om je verhaal ergens kwijt te kunnen. Therapeutische gesprekken kunnen hiertoe de ruimte bieden.

In therapie gaan we binnen een rustig en vertrouwelijk kader samen op pad. Er wordt naar jouw verhaal geluisterd en we gaan samen op zoek naar mogelijke oplossingen. In therapie wordt er naar aansluiting gezocht met je eigen mogelijkheden en werken we vanuit je eigen krachten.